Węzeł Poznań

 Schemat  Historia  Opisy stacji  Opisy linii

Linia nr 271, Wrocław Główny - Poznań

 

Data otwarcia
Poznań - Wrcocław
27.10.1856
Data elektryfikacji
Poznań - Leszno
20.12.1969 r.
Leszno - Wrocław
4.05.1970 r.
 
Cecha
od km
do km
magistralna
-0,458 164,455
jednotorowa
-0,458
-0,304
dwutorowa
-0,304
164,455
czynna
-0,458
164,455
zelektryfikowana
-0,458
164,455
pod zarz±dem PKP
-0,458
164,455
normalnotorowa
-0,458
164,455
pasażersko-towarowa
-0,458
164,455

copyright © 2005-2007 M. Nawrot, M. Skrzypkowski, M. Purc. Wszelkie prawa zastrzeżone -- All rights reserved.