Węzeł Poznań

 Schemat  Historia  Opisy stacji  Opisy linii

Linia nr 272, Poznań - Kluczbork

Data uruchomienia Poznań - Kluczbork
1.12.1875 r.
Data elektryfikacji Poznań - Kluczbok
31.12. 1974 r.
 
Cecha
od km
do km
pierwszorzędna
-0,343 196,001
magistralna
196,001
201,361
jednotorowa
-0,343
-0,253
dwutorowa
-0,2253 201,267
jednotorowa
201,267 201,361
czynna
-0,343 201,361
zelektryfikowana
-0,343 201,361
pod zarz±dem PKP -0,343 201,361

normalnotorowa

-0,343 201,361
pasażersko-towarowa
-0,343 201,361

copyright © 2005-2007 M. Nawrot, M. Skrzypkowski, M. Purc. Wszelkie prawa zastrzeżone -- All rights reserved.