Węzeł Poznań

 Schemat  Historia  Opisy stacji  Opisy linii

Linia nr 3, Warszawa Zachodnia - Kunowice

 

Data otwarcia
Poznań Wschód - Wrze¶nia
1.09.1887 r.
Poznań Główny - Poznań Wschód
26.05.1872 r.
Poznań - Zb±szyń
26.06.1870
Data elektryfikacji
Poznań - Warszawa
6.06.1964 r.
Poznań - Zb±szynek
20.12.1979
 
Cecha
od km
do km
magistralna
2,515 478,098
jednotorowa
2,515
6,997
dwutorowa
6,997
126,276
jednotorowa
126,276
126,327
dwutorowa
126,327
478,098
czynna
2,515
478,098
zelektryfikowana
2,515
478,098
pod zarz±dem PKP
2,515
478,098
normalnotorowa
2,515
478,098
pasażersko-towarowa
2,515
478,098

copyright © 2005-2007 M. Nawrot, M. Skrzypkowski, M. Purc. Wszelkie prawa zastrzeżone -- All rights reserved.