Węzeł Poznań

 Schemat  Historia  Opisy stacji  Opisy linii

Linia nr 351, Poznań - Szczecin

Data otwarcia
Poznań - Stargard Szczeciński
10.08.1848 r.
Szczecin - Stargard Szczeciński
1842
Data elektryfikacji
Poznań - Krzyż
10.09.1977 r.
Krzyż - Szczecin
-
 
Cecha
od km
do km
magistralna
0,000 213,490
dwutorowa
0,000
213,490
czynna
0,000
213,490
zelektryfikowana
0,000
213,490
pod zarz±dem PKP
0,000
213,490
normalnotorowa
0,000
213,490
pasażersko-towarowa
0,000
213,490

copyright © 2005-2007 M. Nawrot, M. Skrzypkowski, M. Purc. Wszelkie prawa zastrzeżone -- All rights reserved.