Węzeł Poznań

 Schemat  Historia  Opisy stacji  Opisy linii

Poznań Wola

Kliknij, aby zobaczyć schemat stacji

     Kliknij, aby zobaczyć schemat stacji

    Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia z tej stacji

Linie przebiegające przez stację:

linia nr 351 (POZNAŃ - SZCZECIN) - w jej osi położona jest stacja
Ilość peronów:
3 (wszystkie perony jednokrawędziowe)
Budynek:
jest
Kasa:
brak
Przejście podziemne:
brak
Przejście nadziemne:
brak
Semafory:
kształtowe
Inne:
Jest to jedyna poznańska i jedyna stacja na tej lini, na której nadal funkcjonuje sygnalizacja kształtowa.
Dodatkowy opis:
Stacja generalnie obsługuje tylko pociągi pasażerskie, gdyż ruch towarowy wyprowadzony jest na północną obwodnicę miasta. Czasami można tutaj spotkać pociagi zdawcze. Widoczna na schemacie bocznica do Centrostalu jest stosunkowo często używana w przeciwieństwie do bocznicy WZMot-u, gdzie brak ruchu pociągów. Na stacji tory przecina ul. Lutycka stanowiąca niejako północną obwodnicę drogową miasta. W przypadku gdy rogatki są zamkniętę w godzinach szczytu tworzą tutaj się ogromne korki. Niestety tak samo jak większość stacji w Polsce tak i tutaj dostrzegalny jest wpływ czasu i brak dobrego gospodarza.
Historia:
Historia tej stacji sięga roku 1902 kiedy to na istniejącej od 1848 roku linii Poznań-Szczecin zbudowano przystanek osobowy o nazwie Poznań Ławica. W 1940 roku w wyniku planu "OTTO" Niemcy zamontowali nowoczesne jak na tamte czasy urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów. Działania wojenne podczas II Wojny Światowej na szczęście nie spowodowały zbyt dużych zniszczeń na stacji, dlatego do dziś zachowały się oryginalne budynki. Już 11 lutego 1945 roku można było przejechać jednotorowym odcinkiem Poznań Główny - Poznań Wola. Natomiast juz w 1946 roku uruchomiano blokadę liniową na lini do Krzyża. W latach 1948-1950 wybudowany drugi tor na lini Poznań-Szczecin co spowodowało rozbudowanie stacji. Dzięki oddaniu do użytku w grudniu 1970 roku obwodnicy towarowej do użytku stację znacznie odciążono z ruchu towarowego. W 1975 roku dokonano elektryfikacji stacji. Przeprowadzona w 1987 roku modernizacja linii Poznań-Szczecin polegająca m.in na budowie samoczynnej blokady linowej ominęły Poznań Wolę, w efekcie czego do dzisiaj działają tam mechaniczne usrk.

copyright © 2005-2007 M. Nawrot, M. Skrzypkowski, M. Purc. Wszelkie prawa zastrzeżone -- All rights reserved.